Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları sıralama ve taban puanları 2024

2024 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyin; yüzlerce üniversite arasından en doğru tercihi yapın. Son 4 yılın YÖK Atlas tercih verileri kullanılmıştır.

Bu Bölümü Paylaş!

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları

Üniversite Kontenjan Taban Puanı Sıralama
İstanbul Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz İstanbul 60 + 2 350,35440 108.898
Üniversite Kodu: 105611147
İstanbul Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları
Yıl Kontenjan Tab. Puan Sıralama
201960 + 2341,51796103.893
202060 + 2335,9713293.898
202160 + 2290,92114142.781
202260 + 2346,23320122.349
202360 + 2350,35440108.898
İstanbul Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ortalama Netleri
Ders Ortalama Net
TYT Türkçe 26,7
TYT Sosyal 13,1
TYT Matematik 6,5
TYT Fen 1,0
AYT Matematik
AYT Fizik
AYT Kimya
AYT Biyoloji
YDT Yabancı Dil
Hacettepe Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Ankara 50 + 2 345,67351 123.530
Üniversite Kodu: 104810838
Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları
Yıl Kontenjan Tab. Puan Sıralama
201950 + 2332,99996129.237
202050 + 2324,10634126.305
202150 + 2278,18814192.653
202250 + 2333,72191167.390
202340 + 1345,67351123.530
Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ortalama Netleri
Ders Ortalama Net
TYT Türkçe 26,2
TYT Sosyal 12,4
TYT Matematik 7,0
TYT Fen 0,8
AYT Matematik
AYT Fizik
AYT Kimya
AYT Biyoloji
YDT Yabancı Dil
Ankara Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Ankara 60 + 2 331,49755 175.706
Üniversite Kodu: 101110096
Ankara Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları
Yıl Kontenjan Tab. Puan Sıralama
201950 + 2325,23657155.905
202050 + 2312,93156163.353
202160 + 2258,91964291.986
202260 + 2317,49459244.214
202370 + 2331,49755175.706
Ankara Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ortalama Netleri
Ders Ortalama Net
TYT Türkçe 24,6
TYT Sosyal 12,1
TYT Matematik 4,7
TYT Fen 0,6
AYT Matematik
AYT Fizik
AYT Kimya
AYT Biyoloji
YDT Yabancı Dil
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Ankara 60 + 2 320,29783 227.501
Üniversite Kodu: 111710087
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları
Yıl Kontenjan Tab. Puan Sıralama
201950 + 2309,89585219.574
202060 + 2296,87792229.414
202160 + 2235,75821455.376
202260 + 2304,85814320.788
202360 + 2320,29783227.501
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ortalama Netleri
Ders Ortalama Net
TYT Türkçe 23,0
TYT Sosyal 10,9
TYT Matematik 2,8
TYT Fen 0,4
AYT Matematik
AYT Fizik
AYT Kimya
AYT Biyoloji
YDT Yabancı Dil
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Muğla 60 + 2 270,32426 598.486
Üniversite Kodu: 107610107
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları
Yıl Kontenjan Tab. Puan Sıralama
201950 + 2281,24036378.609
202060 + 2264,86906404.295
202160 + 2225,39320526.124
202260 + 2273,83727570.020
202360 + 2270,32426598.486
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ortalama Netleri
Ders Ortalama Net
TYT Türkçe 18,7
TYT Sosyal 8,7
TYT Matematik 2,0
TYT Fen 0,4
AYT Matematik
AYT Fizik
AYT Kimya
AYT Biyoloji
YDT Yabancı Dil
Dicle Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Diyarbakır 60 + 2 262,63227 676.451
Üniversite Kodu: 103010046
Dicle Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları
Yıl Kontenjan Tab. Puan Sıralama
201960 + 2257,01545551.695
202060 + 2225,15948692.223
202160 + 2207,28698560.317
202260 + 2245,07712874.384
202360 + 2262,63227676.451
Dicle Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ortalama Netleri
Ders Ortalama Net
TYT Türkçe 16,6
TYT Sosyal 8,2
TYT Matematik 1,9
TYT Fen 0,5
AYT Matematik
AYT Fizik
AYT Kimya
AYT Biyoloji
YDT Yabancı Dil
Pamukkale Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Denizli 80 + 2 253,96899 768.900
Üniversite Kodu: 108610704
Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları
Yıl Kontenjan Tab. Puan Sıralama
201960 + 2274,06507426.424
202060 + 2253,58188478.663
202180 + 2201,47038563.179
202280 + 2235,56712983.901
202380 + 2253,96899768.900
Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ortalama Netleri
Ders Ortalama Net
TYT Türkçe 17,5
TYT Sosyal 7,8
TYT Matematik 2,2
TYT Fen ---
AYT Matematik
AYT Fizik
AYT Kimya
AYT Biyoloji
YDT Yabancı Dil
Afyon Kocatepe Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Afyonkarahisar 60 + 2 238,96773 937.021
Üniversite Kodu: 100410078
Afyon Kocatepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları
Yıl Kontenjan Tab. Puan Sıralama
201950 + 2266,88558477.134
202050 + 2239,74051578.776
202160 + 2200,82588563.351
202260 + 2205,596311.298.693
202360 + 2238,96773937.021
Afyon Kocatepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ortalama Netleri
Ders Ortalama Net
TYT Türkçe 15,0
TYT Sosyal 6,1
TYT Matematik 1,0
TYT Fen 0,2
AYT Matematik
AYT Fizik
AYT Kimya
AYT Biyoloji
YDT Yabancı Dil
Fırat Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Elazığ 60 + 2 236,20467 968.428
Üniversite Kodu: 103910804
Fırat Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları
Yıl Kontenjan Tab. Puan Sıralama
201960 + 2250,19872606.567
202060 + 2205,33034812.734
202160 + 2227,09767516.928
202260 + 2186,387461.433.424
202360 + 2236,20467968.428
Fırat Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ortalama Netleri
Ders Ortalama Net
TYT Türkçe 13,9
TYT Sosyal 7,3
TYT Matematik 1,2
TYT Fen 0,1
AYT Matematik
AYT Fizik
AYT Kimya
AYT Biyoloji
YDT Yabancı Dil
Atatürk Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Erzurum 60 + 2 232,31566 1.012.650
Üniversite Kodu: 101410806
Atatürk Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları
Yıl Kontenjan Tab. Puan Sıralama
201950 + 2262,39010510.623
202050 + 2236,60322602.108
202160 + 2218,01242551.116
202260 + 2216,992131.189.330
202360 + 2232,315661.012.650
Atatürk Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ortalama Netleri
Ders Ortalama Net
TYT Türkçe 13,8
TYT Sosyal 6,1
TYT Matematik 0,7
TYT Fen 0,1
AYT Matematik
AYT Fizik
AYT Kimya
AYT Biyoloji
YDT Yabancı Dil
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Nevşehir 70 + 2 225,04865 1.093.700
Üniversite Kodu: 108010358
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları
Yıl Kontenjan Tab. Puan Sıralama
201950 + 2259,18057535.045
202050 + 2233,99186621.951
202170 + 2210,73796558.165
202270 + 2191,256931.406.571
202370 + 2225,048651.093.700
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ortalama Netleri
Ders Ortalama Net
TYT Türkçe 11,9
TYT Sosyal 5,3
TYT Matematik 0,8
TYT Fen 0,1
AYT Matematik
AYT Fizik
AYT Kimya
AYT Biyoloji
YDT Yabancı Dil
Kırklareli Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Kırklareli 50 + 2 223,44274 1.111.556
Üniversite Kodu: 106710287
Kırklareli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları
Yıl Kontenjan Tab. Puan Sıralama
201950 + 2259,28814534.209
202050 + 2228,69850663.293
202150 + 2209,55226558.873
202250 + 2180,604251.458.172
202360 + 2223,442741.111.556
Kırklareli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ortalama Netleri
Ders Ortalama Net
TYT Türkçe 11,0
TYT Sosyal 4,7
TYT Matematik 0,7
TYT Fen -0,1
AYT Matematik
AYT Fizik
AYT Kimya
AYT Biyoloji
YDT Yabancı Dil
Uşak Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Uşak 80 + 2 223,22720 1.113.913
Üniversite Kodu: 109810223
Uşak Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları
Yıl Kontenjan Tab. Puan Sıralama
201960 + 2258,30695541.835
202080 + 2223,61957705.301
202180 + 2201,82513563.069
202280 + 2167,770451.487.363
202380 + 2223,227201.113.913
Uşak Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ortalama Netleri
Ders Ortalama Net
TYT Türkçe 11,8
TYT Sosyal 5,4
TYT Matematik 1,4
TYT Fen 0,1
AYT Matematik
AYT Fizik
AYT Kimya
AYT Biyoloji
YDT Yabancı Dil
Bartın Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Bartın 60 + 2 220,27401 1.146.142
Üniversite Kodu: 101610319
Bartın Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları
Yıl Kontenjan Tab. Puan Sıralama
201950 + 2256,75653553.750
202060 + 2222,61785713.820
202160 + 2222,72761538.205
202260 + 2167,711491.487.423
202360 + 2220,274011.146.142
Bartın Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ortalama Netleri
Ders Ortalama Net
TYT Türkçe 11,8
TYT Sosyal 5,3
TYT Matematik 0,9
TYT Fen 0,2
AYT Matematik
AYT Fizik
AYT Kimya
AYT Biyoloji
YDT Yabancı Dil
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Niğde 60 + 2 219,37342 1.155.860
Üniversite Kodu: 108110393
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları
Yıl Kontenjan Tab. Puan Sıralama
201960 + 2253,98058575.897
202060 + 2195,56780820.436
202160 + 2199,08877563.684
202260 + 2164,500231.490.299
202360 + 2219,373421.155.860
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ortalama Netleri
Ders Ortalama Net
TYT Türkçe 10,7
TYT Sosyal 4,6
TYT Matematik 1,0
TYT Fen 0,2
AYT Matematik
AYT Fizik
AYT Kimya
AYT Biyoloji
YDT Yabancı Dil
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Sivas 80 + 2 218,59840 1.164.249
Üniversite Kodu: 102610494
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları
Yıl Kontenjan Tab. Puan Sıralama
201960 + 2254,36969572.723
202080 + 2211,10751796.486
202180 + 2200,31351563.459
202280 + 2167,001951.488.164
202380 + 2218,598401.164.249
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ortalama Netleri
Ders Ortalama Net
TYT Türkçe 11,8
TYT Sosyal 5,5
TYT Matematik 0,7
TYT Fen 0,2
AYT Matematik
AYT Fizik
AYT Kimya
AYT Biyoloji
YDT Yabancı Dil
Kastamonu Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Kastamonu 50 + 2 217,81977 1.172.572
Üniversite Kodu: 106410351
Kastamonu Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları
Yıl Kontenjan Tab. Puan Sıralama
201950 + 2255,17663566.220
202050 + 2214,87415775.113
202150 + 2210,89189558.076
202250 + 2181,831411.453.545
202360 + 2217,819771.172.572
Kastamonu Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ortalama Netleri
Ders Ortalama Net
TYT Türkçe 11,0
TYT Sosyal 4,3
TYT Matematik 0,5
TYT Fen 0,1
AYT Matematik
AYT Fizik
AYT Kimya
AYT Biyoloji
YDT Yabancı Dil
Ardahan Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Ardahan 50 + 2
Üniversite Kodu: 101210014
Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları
Yıl Kontenjan Tab. Puan Sıralama
201950 + 2241,18357682.158
202050 + 2191,26270822.626
202150 + 2271,59617223.373
202250 + 2156,518011.493.368
2023 +
Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ortalama Netleri
Ders Ortalama Net
TYT Türkçe
TYT Sosyal
TYT Matematik
TYT Fen
AYT Matematik
AYT Fizik
AYT Kimya
AYT Biyoloji
YDT Yabancı Dil

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları taban puanları 2023, 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göreen düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları için kaç net gerekir üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermektedir. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları olan tüm üniversitelerin ortalama netlerini yukarıdaki listeden görebilirsiniz.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü taban puanı en yüksek olan İstanbul Üniversitesi en düşük 346,23320 puan ile öğrenci alırken, puanı en düşük olan Ardahan Üniversitesi; 156,51801 puanla öğrenci almıştır.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü başarı sırası en yüksek olan İstanbul Üniversitesi en düşük 122.349 başarı sıralaması ile öğrenci alırken, puanı en düşük olan Ardahan Üniversitesi; en düşük 1.493.368 başarı sıralaması ile öğrenci almıştır.

Haberler

X